Starke Arvid

Innovatiivinen tuotekehittely, joka kehittää rakennusteollisuutta

Kehittämällä tuotteitamme jatkuvasti pysymme ajan tasalla teollisuudenalan ja sen haasteiden kanssa. Siten voimme nopeasti laatia ratkaisuja niin yrityksesi nykyisiin kuin uusiinkin ongelma-alueisiin.

Olemme läheisessä yhteistyössä rakennusteollisuuden kanssa voidaksemme kytkeä tuotteemme alan todellisiin tarpeisiin. Siten voimme myös havaita uusia ongelma-alueita. Sekä prosesseissa että järjestelmissä on aina työvaiheita, joita voidaan tehostaa ja tehdä kannattavammiksi. Tavoitteemme on auttaa yrityksiä ottamaan käyttöön joustavia ja turvallisia rakennusprosesseja toimimaan joka vaiheessa tuottavasti. Ratkaisemalla asiakkaidemme ongelmia luomme samalla tyytyväisiä käyttäjiä. Tämä koskee niin tuotteiden ostajia kuin niiden käyttäjiäkin.

Innovatiivisia ratkaisuja perinteisiin ongelmiin

Käytämme suuren osan tuotosta tuotekehitykseen ja uusien ratkaisujen suunnittelemiseen sekä nykyisten ratkaisujen jalostamiseen. Läheinen kokemus tuotannosta auttaa tarttumaan nopeasti parannusideoihin, joilla syntyy kustannustehokkaita ratkaisuja sekä ostajalle että käyttäjälle.

Kehitysehdotus testataan ensin ergonomian, toimivuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta. Sitten tuotteen prototyyppiä testataan käytännössä kaikkein ankarimmissa olosuhteissa. Jos prototyyppi toimii hyvin, se hyväksytään ja aloitamme uuden Starke Arvid -tuotteen valmistamisen. Näin helppoa on työskennellä meidän kanssamme.

Olemme helppo yhteistyökumppani, joka tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja perinteisiin ongelmiin

  Ergonomia – itsestäänselvyys tehokkaalla rakennusalalla

  Ergonomisen työskentelyn pitää olla sekä yksinkertaista että tehokasta. Työn tuottavuudella ja laadulla on vahva yhteys sairauslomien ja työtapaturmien määrään. Hyvinvoiva henkilökunta on siis varma keino tehdä yrityksestäsi vahvempi ja kannattavampi. Investoi siis ergonomisiin tuotteisiin, joita on lisäksi helppo ja mukava käyttää.

  Kokemus ergonomisista ratkaisuista

  Me täällä Starke Arvidilla olemme toimineet ergonomisten tuotteiden kehitysyössä jo 30 vuotta. Siksi olemme ergonomian alalla asiantuntijoita, ja se on aina olennaisena tekijänä mukana, kun suunnittelemme ja kehitämme tuotteitamme. Siksi voit luottaa siihen, että tuotteemme ovat tulevaisuudessakin muotoiluja siten, että ne vähentävät työntekijän kuormitusta ja suojaavat vartaloa parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla ne edistävät tehokkuutta logistiikkaketjusi jokaisessa erillisessä työvaiheessa ja yksinkertaistavat sitä.

  quote icon

  ”Hyvän päivätyön päätteeksi ei kuulu tuntea kipua! Huonon ergonomian aiheuttamat työtapaturmat ovat tuhlausta, ja niiden eliminoiminen on yhtä tärkeää kuin ylituotantoon tai joutokäyntiin puuttuminen. Hyvä ergonomia vahvistaa kilpailukykyä sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla.”

  Linda Rose

  Tekn. tri, yliopiston lehtori, ergonomia
  Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för Teknik och hälsa

   Turvallisuus ja talouskulkevat käsi kädessä

   Työturvallisuuteen investoiminen työpaikalla on yksi helpoimpia tapoja edistää yrityksesi tuottavuutta. Kun turvallisuuteen liittyvät rutiinit ovat puutteellisia, seurauksena on sekä työvoiman että osaamisen heittäminen hukkaan. Jo sekin on huono asia, mutta vielä pahempi on, jos henkilöstölle sattuu työtapaturmia.

   Tuottavan työpaikan kulmakiviä

   Rakennustyömaasi on rakennusmateriaalin kuljetuskeskus, jossa tavaraa kuljetetaan useita reittejä pitkin. Turvallisuuden ja logistiikan kysymykset ovat äärettömän tärkeitä, jotta kaikki työvaiheet osuisivat kohdalleen turvallisella, joustavalla ja tehokkaalla tavalla. Nämä tekijät on otettava huomioon, jotta rakennustoimintasi tuottaisi voittoa. Ne ovat tuottavan työpaikan kulmakiviä.

   Tehokkaampien työvaiheiden toteuttaminen lisää myös työpaikan viihtyvyyttä. Kun investoit esimerkiksi rakennustyömaa valaistukseen, rakenteeseen ja järkeviin apuvälineisiin ja varusteisiin, työ sujuu yksinkertaisemmin ja turvallisemmin. Kaikki yrityksen työntekijät hyötyvät loppuun saakka ajatellusta logistiikka- ja työturvallisuusohjelmasta.

   quote icon

   “Koska rakentamiseen liittyy hyvin paljon kuljettamista, niin turvallisuuteen ja logistiikkaan liittyvät kysymykset ovat valtavan tärkeitä”

   Bosse Andersson,
   työympäristöinsinööri,
   Previa AB.

   Ympäristödiplomi vuodesta 2013

   Yhteiskuntavastuu on meille itsestäänselvyys, ja Starke Arvidilla on ollut ympäristödiplomi jo vuodesta 2013.
   Vastuun merkitsee suurelta osin sitä, että ympäristötekijät otetaan huomioon kaikessa. Meille ympäristödiplomi merkitsee seuraavaa:

   • Meillä on kirjallinen ostorutiini, joka ohjaa meitä ympäristöystävällisiin ja eettisiin ostovalintoihin
   • Yrityksellämme on ympäristöpolitiikka, joka heijastelee arvojamme ja ohjaa ympäristötyötämme
   • Meillä on dokumentoitu ohjeistus jätteen käsittelystä
   • Kaikista kemikaaleista on olemassa käyttöturvallisuustiedote
   • Kaikki työntekijämme ovat käyneet läpi ympäristökoulutuksen.

   Tehokas kipsinkäsittely tuo 68 prosentin tuoton

   Kipsilevyjen käsittely on huomattavasti kalliimpaa kuin niiden ostaminen. Kaikki asentamiseen liittyvät toimenpiteet muodostavat yli puolet kipsilevyn kokonaiskustannuksista.

   Toisin kuin monet uskovat, kipsilevyn ostohinta on suhteellisen pieni osa sen aiheuttamista kokonaiskustannuksista. Jotta kipsilevy saadaan kiinni seinään, tarvitaan useita erilaisia työvaiheita. Näihin työvaiheisiin kätkeytyy useita kustannuksia, jotka liittyvät levyjen kuljetukseen ja asentamiseen. Nämä kustannukset jäävät helposti huomiotta. 

Starke Arvid valmistaa tuotteita, joissa avulla osaaminen ja oikeat järjestelmät minimoivat kaikki turhat kustannukset, joita kipsilevyjen asentamiseen liittyy. Kun oheistoiminnot sujuvat jouhevammin, se edistää koko prosessin kustannustehokkuutta.

   Me autamme sinua toimimaan kustannustehokkaammin

   Tutkimukset ovat osoittaneet, että kipsinkäsittelyä tehostamalla voi saavuttaa 16–67 prosentin kustannussäästöt. Oikeiden työvälineiden, oikean käsittelyn ja oikean kierrätyksen avulla kipsinkäsittelyprosessin vaatima kokonaisaika lyhenee noin 50 % (Blomqvist, Camitz, Mattsson, 2009).

   Me täällä Starke Arvidilla olemme asiantuntijoita löytämään ja toteuttamaan keinot yrityksesi toiminnan tehostamiseen. Yhdessä ratkaisemme yrityksesi haasteet ja luomme kustannustehokkaamman tuotantotavan, josta kaikki hyötyvät.